Vi har under den senaste veckan genomfört Sushikväll med Fagervall & Björkenvall och under helgen Loppis i ishallen. Föreningen vill rikta ett stort tack till samarbetspartners, ideella krafter, besökare och andra som gjort dessa succéartade evenemang möjliga.

Tillsammans är vi starka – stort tack!